*

*

برای دریافت سریع تلاوتهای استاد به کانل ما در تلگرام اضافه شویدادرس کانال:shakernjad20@

نویسندگان

۴۷ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۱۹:۲۷
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۱۱:۵۲
احمد شرفی
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۱۰:۰۱
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۰۹:۴۵
احمد شرفی
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۴ ، ۰۹:۱۷
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۴ ، ۱۴:۴۹
احمد شرفی
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۴ ، ۱۹:۴۷
احمد شرفی
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۲۱:۳۸
احمد شرفی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۹:۳۸
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۳۲
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۸:۰۱
احمد شرفی

ما دنبال این تلاوتها هستیم بمحض اینکه گیرشون بیاریم میزاریم استفاده کنید

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۷:۵۹
احمد شرفی
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۷:۵۰
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۴ ، ۱۷:۴۳
احمد شرفی
۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۲۸
احمد شرفی