*

*

برای دریافت سریع تلاوتهای استاد به کانل ما در تلگرام اضافه شویدادرس کانال:shakernjad20@

نویسندگان

۲۳ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۴ ، ۱۴:۳۵
احمد شرفی
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۴ ، ۱۱:۲۶
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۴ ، ۲۰:۵۹
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۴ ، ۱۷:۳۸
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۴ ، ۱۶:۴۲
احمد شرفی
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۴ ، ۱۹:۴۵
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۴ ، ۱۹:۴۰
احمد شرفی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۴ ، ۱۹:۳۲
احمد شرفی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۴ ، ۱۹:۲۴
احمد شرفی
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۴ ، ۱۹:۲۳
احمد شرفی
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۴ ، ۱۱:۴۱
احمد شرفی
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مهر ۹۴ ، ۱۱:۲۲
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۴ ، ۱۶:۵۳
احمد شرفی

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۴ ، ۲۱:۳۲
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۴ ، ۱۳:۰۴
احمد شرفی