*

*

برای دریافت سریع تلاوتهای استاد به کانل ما در تلگرام اضافه شویدادرس کانال:shakernjad20@

نویسندگان

۳۶ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۴ ، ۲۱:۳۱
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۴ ، ۲۱:۰۹
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۴ ، ۱۲:۲۳
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۴ ، ۱۱:۵۰
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۴ ، ۱۵:۳۱
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۴ ، ۱۵:۲۷
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۴ ، ۱۸:۰۳
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۴ ، ۱۲:۳۷
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۴ ، ۱۲:۲۸
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۴ ، ۱۹:۲۸
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۴ ، ۱۹:۲۴
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۴ ، ۱۹:۲۲
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۴ ، ۱۹:۱۹
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۴ ، ۱۹:۱۷
احمد شرفی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۴ ، ۱۹:۰۷
احمد شرفی