*

*

برای دریافت سریع تلاوتهای استاد به کانل ما در تلگرام اضافه شویدادرس کانال:shakernjad20@

نویسندگان

۴۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۵ ، ۰۰:۵۳
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۵ ، ۲۳:۵۶
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ خرداد ۹۵ ، ۲۳:۱۲
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۵ ، ۲۳:۴۶
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۵ ، ۲۳:۳۸
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۵ ، ۰۵:۰۰
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ خرداد ۹۵ ، ۰۴:۵۴
احمد شرفی
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۱۵
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۵ ، ۰۵:۴۳
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۵ ، ۰۵:۲۲
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۵ ، ۰۵:۱۴
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۵ ، ۰۰:۵۱
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۵ ، ۰۳:۲۱
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۵ ، ۰۳:۰۴
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ خرداد ۹۵ ، ۰۲:۴۲
احمد شرفی