*

*

برای دریافت سریع تلاوتهای استاد به کانل ما در تلگرام اضافه شویدادرس کانال:shakernjad20@

نویسندگان

۶۰ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۵ ، ۱۵:۲۳
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۵ ، ۱۴:۲۲
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۳۴
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۲۳
احمد شرفی
۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۵ ، ۱۷:۴۰
احمد شرفی
۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۵ ، ۱۵:۵۷
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۵ ، ۱۴:۰۷
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۵ ، ۱۹:۵۰
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۵ ، ۱۹:۴۴
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۵ ، ۱۹:۰۶
احمد شرفی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۵ ، ۱۸:۴۱
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۵ ، ۱۵:۱۴
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۵۲
احمد شرفی
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۵ ، ۱۳:۵۲
احمد شرفی
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۵ ، ۰۳:۴۲
احمد شرفی