*

*

برای دریافت سریع تلاوتهای استاد به کانل ما در تلگرام اضافه شویدادرس کانال:shakernjad20@

نویسندگان

۶۰ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۵ ، ۰۳:۱۷
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۵ ، ۰۳:۰۰
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۵ ، ۰۲:۳۷
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۱۸:۱۳
احمد شرفی
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۵ ، ۰۲:۵۵
احمد شرفی
۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۵ ، ۲۳:۰۸
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۳۲
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۵ ، ۲۰:۱۴
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۵ ، ۱۹:۴۹
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۵ ، ۱۹:۳۶
احمد شرفی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۵ ، ۱۹:۱۳
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۵ ، ۱۵:۰۹
احمد شرفی
۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۵ ، ۱۹:۱۳
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۵ ، ۱۹:۰۶
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۵ ، ۱۸:۵۴
احمد شرفی