*

*

برای دریافت سریع تلاوتهای استاد به کانل ما در تلگرام اضافه شویدادرس کانال:shakernjad20@

نویسندگان

۲۰ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۵ ، ۱۹:۵۳
احمد شرفی
۱۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۵ ، ۲۲:۵۹
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۵ ، ۲۲:۲۴
احمد شرفی
۷ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۵ ، ۱۴:۵۶
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۵ ، ۱۲:۱۶
احمد شرفی
۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۵ ، ۲۱:۰۹
احمد شرفی
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۵ ، ۱۱:۵۱
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۵ ، ۱۱:۲۷
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۵ ، ۱۱:۱۳
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۵ ، ۱۳:۵۵
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۵ ، ۲۲:۲۲
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۵ ، ۱۵:۳۹
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۵ ، ۱۴:۱۵
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۵ ، ۰۳:۴۰
احمد شرفی
۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۵ ، ۰۲:۱۸
احمد شرفی