*

*

برای دریافت سریع تلاوتهای استاد به کانل ما در تلگرام اضافه شویدادرس کانال:shakernjad20@

نویسندگان

۲۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۶ ، ۰۳:۲۸
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۶ ، ۰۳:۲۶
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۶ ، ۰۳:۲۱
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مرداد ۹۶ ، ۲۳:۴۸
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۵۲
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۳۰
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۶ ، ۰۲:۴۱
احمد شرفی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۵۸
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۳۲
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۱۲
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۲۲:۴۸
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۶ ، ۲۱:۲۵
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۶ ، ۰۴:۴۵
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۶ ، ۰۲:۲۴
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مرداد ۹۶ ، ۰۱:۴۵
احمد شرفی