*

*

برای دریافت سریع تلاوتهای استاد به کانل ما در تلگرام اضافه شویدادرس کانال:shakernjad20@

نویسندگان


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مهر ۹۶ ، ۱۴:۴۸
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۰۳:۵۳
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۰۲:۲۶
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۰۲:۰۶
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۶ ، ۰۵:۴۰
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۶ ، ۰۵:۲۹
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۶ ، ۰۴:۳۲
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۶ ، ۰۴:۲۶
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۶ ، ۰۴:۲۰
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۶ ، ۰۴:۱۵
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۶ ، ۰۴:۰۳
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۶ ، ۰۳:۵۹
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۶ ، ۰۴:۵۷
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۶ ، ۰۳:۴۲
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۶ ، ۰۳:۲۳
احمد شرفی