*

*

برای دریافت سریع تلاوتهای استاد به کانل ما در تلگرام اضافه شویدادرس کانال:shakernjad20@

نویسندگان

۳۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۱۶
احمد شرفی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۴۶
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۱۵
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۰۵
احمد شرفی
۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۲:۱۴
احمد شرفی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۱:۳۷
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۱:۳۳
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۱:۲۵
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۴۶
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۱۶
احمد شرفی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۵۲
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۴:۳۷
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۳:۳۷
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۳:۲۹
احمد شرفی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۲:۳۲
احمد شرفی